Populární fyzika

Náměty na jednoduché experimenty mají provokovat žáky a studenty k domácímu experimentování a tím i k aktivnějšímu a pozitivnějšímu postoji k fyzice. Experimenty mohou oživit i výuku ve třídě, kde mohou být zařazeny do výkladu, nebo využity k procvičování učiva či prověřování znalostí.

Při provádění pokusů dbáme na dodržování pravidel:

Tak pěkné bádání!!!